خرید هاست cpanel

1024M


 
110,000 ریال
ماهانه

یک گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

3072M


 
150,000 ریال
ماهانه

سه گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

5120M


 
210,000 ریال
ماهانه

پنج گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

8192M


 
350,000 ریال
ماهانه

هشت گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

10240M


 
430,000 ریال
ماهانه

ده گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

15360M


 
570,000 ریال
ماهانه

پانزده گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

20480M


 
650,000 ریال
ماهانه

بیست گیگ فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان

نامحدود


 
750,000 ریال
ماهانه

نامحدود فضا

اکانت ايميل نامحدود

گواهیSSL رایگان

نوع هارد SSD سرعت بالا

وب سرور LiteSpeed

محل سرور المان


 
0 ریال